[Photos | Videos | Report] 2016-05-04 BIGBANG (w/out T.O.P) Fantastic Babies FM Chiba afternoon / evening

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 08

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 06

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 05

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 04

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 03

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Chiba - 04may2016 - Awesomegd_bb - 01_001

Reports by MShinju and Susifg:

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-04 (1)

 

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-04 (4)

 

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-04 (2)

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-04 (3)

 

Please click on any thumbnail below to see an enlarged version:

Credit on pic/video.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용