[Photos | Videos] 2016-12-27 BIGBANG10: The Concert 0.to.10 The Final Osaka Kyocera Dome Day 1 Encore

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 1 2016-12-27 (23)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 1 2016-12-27 (25)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 1 2016-12-27 (27)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 1 2016-12-27 (34)

Credit on pic and akira__leica, memoryasia

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용