[Photos | Videos] 2016-12-29 Hajimari No Sayonara Fan Event in Osaka (Encore) Event 2


BIGBANG Hajimari No Sayonara Osaka Event 2 2016-12-29 (67)

BIGBANG Hajimari No Sayonara Osaka Event 2 2016-12-29 (70)

Report Hajimari No Sayonara TOP by Susifg 2016-12-29

Reports by MShinju and Susifg.
Photos as credited. Video by xxxise.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용