Twitter Instagram Youtube Weibo Vimeo Facebook google pinterest
BIGBANGmusic-Logo-Headergrafik2016a.png

[Photos | Videos] 2016-06-12 BIGBANG (w/out T.O.P) arrival Nanning from Guangzhou

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용