[Photos] 2016-06-25 BIGBANG arrival Dalian from Harbin (China)

7bc4d201gw1f57jvwa1ctj20ci0m8qao

7bc4d201gw1f57jvy525wj20hr0npdt5

Twitter.com ClymYfcXIAEG2ss

77a740cfjw1f57l6bute2j20jz0qntik

9dcdc5bajw1f57m5y85yij20qo0zkdj0

005LOhrPjw1f57maw4b2uj30qo0zkn09

005LOhrPjw1f57mavikw9j30qo0zkjum

Source: -XxCrayon, 花久爵, 冠军小屁屁, 志龙星冰乐不要奶油, 劉欠r澄

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용