[Photos | Video] 2016-06-26 Seungri Arrival in Shanghai from Dalian

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - Everything0819 - 03

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - Everything0819 - 02

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - Everything0819 - 01

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - Violetta_1212 - 02

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - Violetta_1212 - 01

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - Violetta_1212 - 03

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - 1898366095 - 01

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - 1898366095 - 02

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - 1898366095 - 03

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - 1898366095 - 04

Seung Ri - Shanghai Airport - 27jun2016 - 1898366095 - 05

Credit on pic. Video by 光州媳妇儿

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용