[Photos | Videos] 2016-12-28 BIGBANG10: The Concert 0.to.10 The Final Osaka Kyocera Dome Day 2 Encore

{idkey=217b0[url=http%3A%2F%2Fwww.bigbangmusic.info%2Fbigbang-gallery-concerts-2016%2F28402-2016-12-28-12-21-47-photos-videos-2016-12-28-bigbang10-the-concert-0to10-the-final-osaka-kyocera-dome-day-2-encore][title=%5BPhotos+%7C+Videos%5D+2016-12-28+BIGBANG10%3A+The+Concert+0.to.10+The+Final+Osaka+Kyocera+Dome+Day+2+Encore][desc=]}{cmp_start idkey=8547[url=http%3A%2F%2Fwww.bigbangmusic.info%2Fbigbang-gallery-concerts-2016%2F28402-2016-12-28-12-21-47-photos-videos-2016-12-28-bigbang10-the-concert-0to10-the-final-osaka-kyocera-dome-day-2-encore][title=%5BPhotos+%7C+Videos%5D+2016-12-28+BIGBANG10%3A+The+Concert+0.to.10+The+Final+Osaka+Kyocera+Dome+Day+2+Encore][desc=]}

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 2 Encore 2016-12-28 (31)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 2 Encore 2016-12-28 (33)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 2 Encore 2016-12-28 (7)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 2 Encore 2016-12-28 (9)

BIGBANG10 Japan The Final Osaka Day 2 Encore 2016-12-28 (26)

{cmp_end}{idkey=217b1[url=http%3A%2F%2Fwww.bigbangmusic.info%2Fbigbang-gallery-concerts-2016%2F28402-2016-12-28-12-21-47-photos-videos-2016-12-28-bigbang10-the-concert-0to10-the-final-osaka-kyocera-dome-day-2-encore][title=%5BPhotos+%7C+Videos%5D+2016-12-28+BIGBANG10%3A+The+Concert+0.to.10+The+Final+Osaka+Kyocera+Dome+Day+2+Encore][desc=]}

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용