Twitter Instagram Youtube Weibo Vimeo Facebook google pinterest
BIGBANGmusic-Logo-Headergrafik2016a.png

[Photos | Videos] 2017-01-22 BIGBANG10 0.to.10 The Final in Hong Kong Day 2

 


BBmusic-HongKong-Day2-2017-01-22-010_Custom.jpg

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-21

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-20

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-19

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-18

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-17

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-16

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-15

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-14

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-13

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-12

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-11

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-10

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-09

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-08

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-07

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-06

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-05

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-04

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-03

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-02

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-01

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-13

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-12

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-11

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-10

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-09

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-08

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-07

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-06

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-05

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-04

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-03

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-02

TOP_oftheTOP-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-01

BBmusic-Day-2-Hong-Kong-2017-01-22-23

Credit on pic.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용