[Photos | Videos] 2017-08-11 Daesung | D-Lite 【DなSHOW Vol.1】 in Chiba Day 1

Anecdotes and summary via MShinju:

Daesung Report by MShinju.jpg


Source: hfondnessgd, solt773, susifg, HighLite

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용