[Photos | Videos] 2017-08-12 Daesung | D-Lite 【DなSHOW Vol.1】 in Chiba Day 2

Anecdotes / Summary / Translation by MShinju:

D-Lite Dna Show Vol 1 Chiba Day 2 2017-08-12 by MShinju.jpg

D-Lite Dna Show Vol 1 Chiba Day 2 2017-08-12 by MShinju (1).jpg

D-Lite Dna Show Vol 1 Chiba Day 2 2017-08-12 by MShinju (3).jpg

D-Lite Dna Show Vol 1 Chiba Day 2 2017-08-12 by MShinju (2).jpg


2017-08-12 Daesung D-Lite 【DなSHOW Vol.1】 in Chiba Day 2 (3)

2017-08-12 Daesung D-Lite 【DなSHOW Vol.1】 in Chiba Day 2 (7)

2017-08-12 Daesung D-Lite 【DなSHOW Vol.1】 in Chiba Day 2 (1)

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용