[Photos | Videos] 2017-09-10 Taeyang World Tour 2017 [WHITE NIGHT] Soundcheck in San Jose


Taeyang White night in San Jose 2017-09-10 (4)

Taeyang White night in San Jose 2017-09-10 (6)

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용