[Photos | Video] Seungri arrival in Hanoi, Vietnam from Japan 2017-02-17

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (11)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (1)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (3)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (4)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (5)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (6)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (7)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (8)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (9)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (10)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (11)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (12)

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (13)

Seungri’s Vietnamese friend picked up Seungri from the airport.

Seungri Hanoi Vietnam 2017-02-17 (2)

Credit on pic.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용