[Photos | Video] 2017-09-22 G-Dragon departure Seoul to Europe #MOTTEinEurope

 

G-Dragon departure Seoul to Europe 2017-09-22 (14)

G-Dragon departure Seoul to Europe 2017-09-22 (22)

G-Dragon departure Seoul to Europe 2017-09-22 (8)

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용