[Photos | Videos] 2017-03-30 Taeyang at Seoul Motor Show presenting his Lexus CF Song “So Good”

Taeyang Lexus Seoul Motor Show So Goode 2017-03-30 (1)

Taeyang Lexus Seoul Motor Show So Goode 2017-03-30 (11)

Taeyang Lexus Seoul Motor Show So Goode 2017-03-30 (9)

Taeyang Lexus Seoul Motor Show So Goode 2017-03-30 (12)

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용


Latest Additions