[Photo] BIGBANG in Choa Magazine February 2017


170129 #BIGBANG on the cover of CHOA Magazine Volume 62 🇯🇵 … #지드래곤 #승리 #대성 #태양 #탑 #빅뱅 #gdragon#seungri#taeyang#daesung#top#bigbang10

A photo posted by BIGBANG ✦ (@aboutbigbang) on


Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용