[Full ENG trans] D-Lite | Daesung ANAN Magazine Japan Interview Feb 2017


Daesung ANAN Mag 2017 (2)

 

Daesung ANAN 2017 trans by MShinju (2)Daesung ANAN 2017 trans by MShinju (1)

Daesung ANAN Mag 2017 (1)

 

Translation by MSHINJU

 

 

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용