[Photos | ENG trans] Daesung in Japanese Women’s Magazine Bijinhyakka March 2017


Pocs via maau05120426

Translation via mshinju

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용


Latest Additions