[Photos] Taeyang "SOLAR SYSTEM" Special in Vogue Korea Sept 2017 Edition

Visit the full page here: Vogue Korea

Taeyang Vogue Korea Sept 2017 Special Solar System (4).jpg


Taeyang Vogue Korea Sept 2017 (1).jpg

Taeyang Vogue Korea Sept 2017 (2).jpg

Taeyang Vogue Korea Sept 2017 (3).jpg

Taeyang Vogue Korea Sept 2017 (4).jpgMai Murakawa Instagram Vogue Korea Sept 2017 taeyang.jpg


Taeyang in Vogue Korea Sept 2017 Edition (5)

Taeyang in Vogue Korea Sept 2017 Edition (4)

Taeyang in Vogue Korea Sept 2017 Edition (3)

Taeyang in Vogue Korea Sept 2017 Edition (2)

Taeyang in Vogue Korea Sept 2017 Edition (1)

via VOGUE Korea, URTHESUN, hongjanghyun and yoooouBB

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용