[Photos | Videos] 2018-10-07 BIGBANG Taeyang, Daesung and Seungri at Ground Forces Festival in Korea


Seungri joined Taeyang and Daesung at Ground Forces Festival in Korea today.


[Photos Videos] 2018-10-07 #BIGBANG Taeyang, Daesung and Seungri at Ground Forces Festival in Korea

Do4J0fFU0AAJgil

Do4J0fHV4AAaDfp

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용