[Photos | Videos] 2016-12-10 BIGBANG 1.to.10 The Final Concert Fukuoka Encore Day 2


BIGBANG Fukuoka Day 2 2016-12-10 (30)

BIGBANG Fukuoka Day 2 2016-12-10 (53)

BIGBANG Fukuoka Day 2 2016-12-10 (34)

BIGBANG Fukuoka Day 2 2016-12-10 (36)

BIGBANG Fukuoka Day 2 2016-12-10 (40)

Reports:

“BIGBANG10 The Concert 0.to.10 The Final” Fukuoka Japan 161210 Reports

BIGBANG Fukuoka Day 2 2016-12-10 (Report)

Credit on pic. Reports by MShinju and Susifg.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용